Menu
0912.39.82.86 choxenang.vn@gmail.com

Xe nâng tay cao

{“@context”:”https://schema.org”,
“@type”:”BreadcrumbList”,
“itemListElement”:
[{
“item”:{“name”:”Trang chủ”,
“@id”:”https://choxenang.vn/”},
“@type”:”ListItem”,
“position”:”1″},
{
“item”:{“name”:”Xe nâng tay”,
“@id”:”https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/”},
“@type”:”ListItem”,
“position”:”2″},
{
“item”:{“name”:”Xe nâng tay cao”,
“@id”:”https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/xe-nang-tay-cao/”},
“@type”:”ListItem”,
“position”:”3″}
]}

{
“@context”:”http://schema.org”,
“@type”:”ItemList”,
“@id”: “https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/xe-nang-tay-cao/”,
“mainEntityofpage”: “https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/xe-nang-tay-cao/”,
“itemListElement”:[
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:1,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-gia-re-1-tan-1-5-tan-2-tan-nang-cao-1-6m-2m-3m/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-gia-re-1-tan-1-5-tan-2-tan-nang-cao-1-6m-2m-3m/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:2,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-tan-1-6m-2m-3m-hang-san-giao-hang-toan-quoc/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-tan-1-6m-2m-3m-hang-san-giao-hang-toan-quoc/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:3,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-tan-cao-3m-niuli-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-tan-cao-3m-niuli-tai-cho-xe-nang/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:4,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-tan-tai-ha-noi-chieu-cao-nang-1-5m-2m-3m-gia-tot/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-tan-tai-ha-noi-chieu-cao-nang-1-5m-2m-3m-gia-tot/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:5,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-1-tan-nang-cao-1-6m-eoslift-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-1-tan-nang-cao-1-6m-eoslift-tai-cho-xe-nang/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:6,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-5-tan-cao-3m-nhap-khau-nguyen-chiec-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-5-tan-cao-3m-nhap-khau-nguyen-chiec-tai-cho-xe-nang/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:7,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-5-tan-nang-cao-1-6m-3m-hang-nhap-co-san-tai-kho/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-1-5-tan-nang-cao-1-6m-3m-hang-nhap-co-san-tai-kho/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:8,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-2-tan-gia-re-chieu-cao-nang-toi-da-1-6m-2m/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-2-tan-gia-re-chieu-cao-nang-toi-da-1-6m-2m/”
},
{
“@type”:”listitem”,
“position”:”9″,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-2-tan-nhap-khau-nang-cao-1-6m-2m-hang-luon-co-san/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-2-tan-nhap-khau-nang-cao-1-6m-2m-hang-luon-co-san/”
},
{
“@type”:”listitem”,
“position”:”10″,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-3m-tai-trong-1-tan-1-5-tan-gia-cuc-tot/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-3m-tai-trong-1-tan-1-5-tan-gia-cuc-tot/”
},
{
“@type”:”listitem”,
“position”:”11″,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-chan-rong/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-chan-rong/”
},
{
“@type”:”listitem”,
“position”:”12″,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-mini-400kg-500kg-nhap-moi-hang-co-san/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cao-mini-400kg-500kg-nhap-moi-hang-co-san/”
}
]
}

{
“@context”: “http://schema.org”,
“@type”: “ImageObject”,
“name”: “xe nâng tay 1.5 tấn”,
“alternativeHeadline”: “xe nâng tay cao giá tốt”,
“caption”: “xe nâng tay 1.5 tấn”,
“contentUrl”: “https://choxenang.vn/wp-content/uploads/2017/09/xe-nang-tay-cao-gia-bao-nhieu-3.jpg”,
“keywords”: [“xe nâng tay chạy bằng điện”,”xe nâng tay bằng điện”,”xe nâng tay chính hãng”,”xe nâng điện”],
“height”: 600,
“width”: 600,
“creator”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: [“http://ow.ly/wxr750jKDtP#xe_nâng_pallet”],
“sameAs”:[“https://twitter.com/tranquoctuancxn”,
“https://plus.google.com/107695830427977445693”,
“https://www.youtube.com/channel/UC-uGLU2Joo0FtAo8mJYQRvA”,
“https://about.me/tranquoctuancxn”,
“https://www.pinterest.com/tranquoctuancxn/”,
“https://www.scoop.it/u/tranquoctuancxn”],
“worksFor”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
}
},
“producer”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#phương_tiện_di_chuyển_trên_cạn”
},
“copyrightHolder”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
},
“publisher”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#chế_tạo”
}
}

{
“@context”: “http://schema.org”,
“@type”: “ImageObject”,
“name”: “Xe nâng tay cao 1.5 tấn cao 1.6m chân rộng”,
“alternativeHeadline”: “xe nâng tay mitsubishi”,
“caption”: “Xe nâng tay cao 1.5 tấn cao 1.6m chân rộng”,
“contentUrl”: “https://choxenang.vn/wp-content/uploads/2017/05/xe-nang-tay-cao-1-tan-15-tan-cao-15m-3m-23.jpg”,
“keywords”: [“xe nâng tay 2.5 tấn”,”xe nang dien tu dong”,”giá xe nâng tay điện”,”xe nâng tay cao”],
“height”: 600,
“width”: 600,
“creator”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: [“http://ow.ly/wxr750jKDtP#hàng_hóa_sản_xuất”],
“sameAs”:[“https://twitter.com/tranquoctuancxn”,
“https://plus.google.com/107695830427977445693”,
“https://www.youtube.com/channel/UC-uGLU2Joo0FtAo8mJYQRvA”,
“https://about.me/tranquoctuancxn”,
“https://www.pinterest.com/tranquoctuancxn/”,
“https://www.scoop.it/u/tranquoctuancxn”],
“worksFor”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
}
},
“producer”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#xe_thương_mại”
},
“copyrightHolder”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
},
“publisher”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#công_nghiệp”
}
}

{“@context”: “http://schema.org”,”@type”: “ItemList”,”name”: “Bảng nội dung bài viết Các loại xe nâng tay cao phổ biến trên thị trường hiện nay”,”description”: “Bảng danh sách các phần nội dung của bài viết Các loại xe nâng tay cao phổ biến trên thị trường hiện nay tại Chợ Xe Nâng”,”itemListElement”: [{“@type”: “ListItem”,”position”:1,”item”:{“name”:”1. Các model xe nâng tay cao tiêu chuẩn “,”@id”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#chợ_xe_nâng”,”url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#chợ_xe_nâng”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:2,”item”:{“name”:”2. Xe nâng tay cao chân rộng hay chân khuỳnh”,”@id”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#xe_nâng_tay_cao_giá_rẻ”,”url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#xe_nâng_tay_cao_giá_rẻ”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:3,”item”:{“name”:”3. Xe nâng tay cao mini”,”@id”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#mặt_đất_bằng_phẳng”,”url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#mặt_đất_bằng_phẳng”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:4,”item”:{“name”:”4. Xe nâng tay cao cũ”,”@id”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#thiết_bị_công_nghiệp”,”url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#thiết_bị_công_nghiệp”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:5,”item”:{“name”:”5. Thông tin liên hệ với chợ xe nâng”,”@id”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#xe_phân_loại”,”url”: “http://ow.ly/wxr750jKDtP#xe_phân_loại”}}]}

Các loại xe nâng tay cao phổ biến trên thị trường hiện nay

Nếu bạn đã phải từng hì hục vất vả bê vác các vật nặng thì sẽ hiểu hết được giá trị của dòng xe nâng pallet chúng tôi giới thiệu bên dưới. Không chỉ nâng và di chuyển như loại nâng tay thấp với model này.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng để đưa các khối hàng lớn lên cao như lên ô tô, giá kệ hoặc các phương tiện vận tải khác một cách thuận tiện, tiết kiệm được thời gian và giảm được chi phí khi đưa nâng tay vào sử dụng.

Click xem nhanh bài viết bên dưới:

Các loại xe nâng tay cao đang ưa chuộng tại Chợ Xe Nâng:

Xe nâng tay cao 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn nâng cao 1.6m 2m 3m giá rẻ

1000kg 1500kg nhập khẩu giá ưu đãi

mini 400kg 500kg nâng cao 1.3m 1.5m giá tốt

2 tấn nâng cao 1.6m nhập mới giá rẻ

chân rộng 1 tấn 1.5 tấn cao 1.6m 2m 3m tại chợ xe nâng

thủy lực 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn cao 1.6m 2m 3m chợ xe nâng

1 tấn nâng cao 1.6m Niuli tại chợ xe nâng

1.5 tấn nâng cao 1.6m Niuli tại chợ xe nâng

1.5 tấn tại hà nội giao nhanh các tỉnh phía bắc

1.5 tấn nâng cao 1.6m 3m hàng nhập có sẵn tại kho

1.5 tấn giá tốt cao 1.6m 3m hàng sẵn giao ngay

1.5 tấn cao 1.6m chân rộng tại chợ xe nâng

tại hải dương 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn 2.5 tấn 3 tấn cao 1.6m 3m

tại Thái Nguyên 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn 2.5 tấn giá tốt nhất

2 tấn tại hà nội chiều cao nâng 1.6m 2m

tại Hải Phòng tải trọng 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn 2.5 tấn 3 tấn

giá rẻ 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn nâng cao 1.6m 2m 3m

1 tấn nhập khẩu chiều cao nâng 1.6m 2m 3m

1.5 tấn cao 1.6m Eoslift chất lượng tại chợ xe nâng

1 tấn 1.5 tấn 2 tấn cao 1m 2m 3m ở đâu

1. Các model xe nâng tay cao tiêu chuẩn

Xe nâng hàng bằng tay cao 1 tấn, nâng tay 1.5 tấn, 2 tấn và chiều cao làm việc thông thường là 1.6m. Nếu bạn cần chiều cao làm việc lớn hơn bạn có thể xem thêm dòng nâng tay cao 2m 3m. Được xem như sản phẩm sống còn đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ giá mua cũng tốt và giá trị sử dụng cũng khá tốt. Đây được xem là một trong những dòng nâng tay cao được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay.

Loại pallet sử dụng cho dòng xe này là pallet 1 mặt không có thanh giằng. Vì chân xe và càng nâng nằm cùng một chỗ, nên khi hoạt động càng nâng được đưa lên cao chân xe ở bên dưới nên không thể sử dụng được cho palet 2 mặt.

>>> Đọc tiếp: Tổng hợp các xe nâng tay thịnh hành

Một vài thông số kĩ thuật tham khảo dòng nâng tay cao tiêu chuẩn

– Tải trọng nâng: 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn

– Chiều cao càng lúc hạ: 85mm

– Chiều cao nâng cao nhất: 1.6m 2m 3m

– Chiều rộng càng nâng dịch chuyển: 340-740mm

– Chiều dài càng nâng : 900mm

– Chiều cao cơ sở: 2050mm

– Kích thước bánh tải: 74mmx70mm

– Kích thước bánh lái: 180mmx50mm

– Chiều rộng xe: 780mm

– Chiều dài: 1450mm

– Chất liệu bánh: PU/ Nilon

xe nang tay cao

xe nâng tay 1.5 tấn

2. Xe nâng tay cao chân rộng hay chân khuỳnh

Về giá trị cách vận hành giống loại xe nâng bình thường nhưng khắc phục được nhược điểm về palet,, loại này sử dụng được cho palet 2 mặt kích thước dưới 1m.2. Ưu điểm là có thể sử dụng được cho palet 2 mặt nhưng khá cồng kềnh khi di chuyển và giá cũng cao hơn rất nhiều. Về tải trọng nâng của dòng nâng tay cao chân rộng này là 1000kg 1500kg chiều cao có thể làm việc thông thường là 1600mm.

Xe nâng tay cao 1.5 tấn cao 1.6m chân rộng

Xe nâng hàng tay cao 1.5 tấn cao 1.6m chân rộng

3. Xe nâng tay cao mini

Xe nâng hàng hóa tay cao 500kg 400kg được gọi là dòng nâng tay cao mini, được thiết kế nhỏ nhẹ với khung nâng bằng inox. Bạn sẽ dễ dàng mang theo ô tô để bốc xếp hàng hóa. Tải trọng nâng của dòng xe này tối đa là 400kg và chiều cao có thể làm việc 1m 1.3m 1.5m 1.7m. Ngoài 2 càng nâng xe còn được trang bị thêm mặt bàn để bạn sử dụng các loại hàng không phải pallet.

4. Xe nâng tay cao cũ

Hiện nay trên thị trường cũng có một số đơn vị cung cấp dòng nâng tay cũ hoặc một số đơn vị cần thanh lý xe nâng để nâng cấp các dòng thiết bị như xe nâng điện hay các loại xe nâng hiện đại hơn. Với dòng xe nâng đã qua sử dụng nếu may mắn vẫn có được chiếc xe nâng tốt với giá rẻ.

Tham khảo thêm dòng xe nâng tay thấp.

Nhưng chúng tôi thiết nghĩ dòng nâng tay không quá đắt bạn hoàn toàn có thể đầu tư một chiếc nâng tay đài loan mới với chi phí hợp lý của các thương hiệu như Niuli, meditek, noveltek… Còn nếu muốn dòng cao cấp hơn có thể tham khảo dòng nâng tay nhật bản như của mitsubishi, opk, bishamon…

Bạn có thể xem video clip vận hành xe nâng hàng tay cao tại đây

Bạn đang cần hỗ trợ tư vấn báo giá về các loại xe nâng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới nhé. Chúng tôi luôn có sẵn hàng hóa trong kho để giao ngay khi bạn cần. Không chỉ là các loại nâng tay mà còn nhiều dòng xe nâng hiện đại hơn.


Chợ xe nâng tự hào là 1 trong những sàn giao dịch xe nâng lớn trực tuyến lớn nhất Việt Nam, tất cả các dòng sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc, đảm bảo chất lượng, cũng như giá thành luôn tốt nhất.

5. Thông tin liên hệ với chợ xe nâng

Điện thoại: 0912.39.8286 – Hotline/zalo: 0936 383 330

Email: choxenang.vn@gmail.com

Website: https://choxenang.vn/ Hoặc https://thietbivattuthanglong.com/

Facebook: https://www.facebook.com/choxenang.vn/
Địa chỉ Kho Hàng: Khu đô thị Thanh Hà – Hà Đông – Hà Nội

Showing 1–12 of 19 results

Thiết kế website bán hàng bởi Web Bách Thắng