Menu
0912.39.82.86 choxenang.vn@gmail.com

Xe nâng tay thấp

{“@context”:”https://schema.org”,
“@type”:”BreadcrumbList”,
“itemListElement”:
[{
“item”:{“name”:”Trang chủ”,
“@id”:”https://choxenang.vn/”},
“@type”:”ListItem”,
“position”:”1″},
{
“item”:{“name”:”Xe nâng tay”,
“@id”:”https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/”},
“@type”:”ListItem”,
“position”:”2″},
{
“item”:{“name”:”Xe nâng tay thấp”,
“@id”:”https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/xe-nang-tay-thap/”},
“@type”:”ListItem”,
“position”:”3″}
]}

{
“@context”:”http://schema.org”,
“@type”:”ItemList”,
“@id”: “https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/xe-nang-tay-thap/”,
“mainEntityofpage”: “https://choxenang.vn/danh-muc/xe-nang-tay/xe-nang-tay-thap/”,
“itemListElement”:[
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:1,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cang-dai-1-5m-1-8m-2m-tai-trong-nang-2-tan-2-5-tan-3-tan/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-cang-dai-1-5m-1-8m-2m-tai-trong-nang-2-tan-2-5-tan-3-tan/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:2,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-cang-dai-1-5m-phan-phoi-toan-quoc/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-cang-dai-1-5m-phan-phoi-toan-quoc/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:3,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-cang-hep-550mm-niuli-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-cang-hep-550mm-niuli-tai-cho-xe-nang/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:4,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-eoslift-my-cang-hep-540mm-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-eoslift-my-cang-hep-540mm-tai-cho-xe-nang/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:5,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-eoslift-my-cang-rong-685mm-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-2-5-tan-eoslift-my-cang-rong-685mm-tai-cho-xe-nang/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:6,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-3-tan-cang-hep-540mm-eoslift-my-gia-tot/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-3-tan-cang-hep-540mm-eoslift-my-gia-tot/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:7,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-3-tan-cang-rong-niuli-gia-tot-nhat-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-3-tan-cang-rong-niuli-gia-tot-nhat-tai-cho-xe-nang/”
},
{
“@type”:”ListItem”,
“position”:8,
“@id”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-3-tan-eoslift-my-cang-rong-685mm-tai-cho-xe-nang/”,
“url”:”https://choxenang.vn/san-pham/xe-nang-tay-3-tan-eoslift-my-cang-rong-685mm-tai-cho-xe-nang/”
}
]
}

{
“@context”: “http://schema.org”,
“@type”: “ImageObject”,
“name”: “xe nâng pallet”,
“alternativeHeadline”: “xe nang tay thap”,
“caption”: “xe nâng pallet”,
“contentUrl”: “https://choxenang.vn/wp-content/uploads/2017/07/phan-phoi-xe-nang-tay-2-5-tan-3-tan.jpg”,
“keywords”: [“xe nâng tay thấp”,”xe nâng tay thấp giá rẻ”,”xe nâng tay thấp 3 tấn”,”xe nâng tay thấp 2 tấn”,”xe nâng tay thấp 1 tấn”],
“height”: 600,
“width”: 600,
“creator”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: [“https://choxenang.vn/author-tran-quoc-tuan/#xe_đẩy_tay”],
“sameAs”:[“https://twitter.com/tranquoctuancxn”,
“https://plus.google.com/107695830427977445693”,
“https://www.youtube.com/channel/UC-uGLU2Joo0FtAo8mJYQRvA”,
“https://about.me/tranquoctuancxn”,
“https://www.pinterest.com/tranquoctuancxn/”,
“https://www.scoop.it/u/tranquoctuancxn”],
“worksFor”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
}
},
“producer”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “https://choxenang.vn/author-tran-quoc-tuan/#bao_tải”
},
“copyrightHolder”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
},
“publisher”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “https://choxenang.vn/author-tran-quoc-tuan/#nhựa_tác_động_cao”
}
}

{
“@context”: “http://schema.org”,
“@type”: “ImageObject”,
“name”: “Nâng tay càng chữ x với chiều cao nâng tối đa là 800mm”,
“alternativeHeadline”: “xe nâng tay càng chữ x”,
“caption”: “Nâng tay càng chữ x với chiều cao nâng tối đa là 800mm”,
“contentUrl”: “https://choxenang.vn/wp-content/uploads/2018/07/xe-n%C3%A2ng-tay-c%C3%A0ng-ch%E1%BB%AF-x.jpg”,
“keywords”: [“xe nâng tay thấp mitsubishi”,”xe nâng tay thấp cũ”,”xe nâng tay thấp 500kg”,”xe nâng tay thấp tphcm”,”xe nâng tay thấp pallet”],
“height”: 600,
“width”: 600,
“creator”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: [“https://choxenang.vn/author-tran-quoc-tuan/#các_bao_tải_lớn”],
“sameAs”:[“https://twitter.com/tranquoctuancxn”,
“https://plus.google.com/107695830427977445693”,
“https://www.youtube.com/channel/UC-uGLU2Joo0FtAo8mJYQRvA”,
“https://about.me/tranquoctuancxn”,
“https://www.pinterest.com/tranquoctuancxn/”,
“https://www.scoop.it/u/tranquoctuancxn”],
“worksFor”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
}
},
“producer”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “https://choxenang.vn/author-tran-quoc-tuan/#tải”
},
“copyrightHolder”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Chợ Xe Nâng”,
“url”: “https://choxenang.vn/”
},
“publisher”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Trần Quốc Tuấn”,
“url”: “https://choxenang.vn/author-tran-quoc-tuan/#hầu_hết_các_xe_tải_tay_thương_mại”
}
}

{“@context”: “http://schema.org”,”@type”: “ItemList”,”name”: “Bảng nội dung bài viết Các loại xe nâng tay thấp phổ biến tại Chợ Xe Nâng”,”description”: “Bảng danh sách các phần nội dung của bài viết Các loại xe nâng tay thấp phổ biến tại Chợ Xe Nâng”,”itemListElement”: [{“@type”: “ListItem”,”position”:1,”item”:{“name”:”1. Xe nâng tay thấp là gì”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_tphcm”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_tphcm”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:2,”item”:{“name”:”2. Mua xe nâng tay thấp theo kích thước càng nâng”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#cấu_tạo_xe_nâng_tay_thấp”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#cấu_tạo_xe_nâng_tay_thấp”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:3,”item”:{“name”:”3. Lựa chọn xe nâng tay thấp theo khối lượng cần nâng”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#tay_barrows”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#tay_barrows”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:4,”item”:{“name”:”3.1. Xe nâng tay 2.5 tấn”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_2.5_tấn”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_2.5_tấn”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:5,”item”:{“name”:”3.2. Xe nâng tay 3 tấn”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#nâng_tay_thấp_3_tấn”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#nâng_tay_thấp_3_tấn”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:6,”item”:{“name”:”3.3. Xe nâng tay 5 tấn”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#nâng_tay_thấp_5_tấn”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#nâng_tay_thấp_5_tấn”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:7,”item”:{“name”:”3.4. Xe nâng tay càng dài”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_mitsubishi”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_mitsubishi”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:8,”item”:{“name”:”3.5. Xe nâng tay với càng nâng chữ x”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_hà_nội”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_nâng_tay_thấp_hà_nội”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:9,”item”:{“name”:”3.6. Xe nâng tay có cân”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_chạy_bằng_nhân_lực”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_chạy_bằng_nhân_lực”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:10,”item”:{“name”:”3.7. Xe nâng tay inox hoặc mạ kẽm”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_tải_tay”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#xe_tải_tay”}},{“@type”: “ListItem”,”position”:11,”item”:{“name”:”4. Thông tin thêm về các loại xe nâng tay thấp”,”@id”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#nhiều_loại_khác_nhau”,”url”: “http://ow.ly/W8i950jKER9#nhiều_loại_khác_nhau”}}]}

Các loại xe nâng tay thấp phổ biến tại Chợ Xe Nâng

Nói đến xe nâng bằng tay pallet chúng ta không thể không biết đến loại xe nâng hàng thấp, đã và đang được tìm kiếm cũng như bán chạy nhất trên thị trường.

Xe có thể sử dụng rộng rãi với nhiều đơn vị có thể cùng sử dụng được như tại các nhà máy sản xuất chế biến, siêu thị, hay tại các đơn vị tư nhân.

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ nói rõ hơn về dòng thấp này

1. Xe nâng tay thấp là gì

Tay thấp là xe nâng với chiều cao nâng tối đa là 20cm.

Nâng tay thấp sử dụng kích bơm thủy lực với tay bơm (kích tay) cũng chính là tay kéo được thiết kế vừa vặn thuận tiện khi kéo di chuyển cũng như kích bơm hàng.

Hai càng nâng dài 1200mm phù hợp nhất với các loại pallet tiêu chuẩn quốc tế nên bạn có thể sử dụng được với nhiều loại palet hàng.

Hệ thống bánh với 4 bánh tải kích thước bánh 80mmx70mm. Và 2 bánh lái kích thước 180mmx50mm.

Tham khảo thêm dòng xe nâng tay cao.

xe nang tay thap

xe nâng pallet

Các mẫu nâng tay thấp được ưa chuộng tại Chợ Xe Nâng:

2.5 tấn đài loan nhập khẩu giá cực tốt

3 tấn càng hẹp 540mmm Eoslift – Mỹ tại chợ xe nâng

2.5 tấn càng hẹp 550mm Niuli tại chợ xe nâng

5 tấn Niuli càng tiêu chuẩn giá tốt tại chợ xe nâng

2.5 tấn Eoslift – Mỹ càng rộng 685mm tại chợ xe nâng

Có cân 2 tấn 2.5 tấn 3 tấn nhập khẩu tại chợ xe nâng

2.5 tấn Eoslift- Mỹ càng hẹp 540mm tại chợ xe nâng

2 tấn 2.5 tấn Niuli càng rộng 685mm tại chợ xe nâng

2.5 tấn càng rộng 685mm chuẩn chất lượng chuẩn giá

2.5 tấn càng rộng bán sỉ bán lẻ phân phối toàn quốc

2.5 tấn càng dài 1.5m phân phối toàn quốc

2. Mua xe nâng thấp theo kích thước càng nâng

Việc lựa chọn loại càng nào, hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước pallet kiện hàng. Vì càng nâng thấp được hàn cố định vào khung nên không thể dịch chuyển được nên quý khách hàng lưu ý lựa chọn loại phù hợp nhất.

Có 2 loại càng phổ biến nhất hiện nay tạm được gọi là loại càng rộng và loại càng hẹp.

  • Càng rộng: Kích thước 1220mm x 685mm trong đó 1220mm là chiều dài càng nâng và 685mm là độ rộng phủ bì.
  • Càng hẹp: Kích thước càng 1150mm x 550mm trong đó 1150mm là chiều dài càng nâng và 550mm là độ rộng phủ bì của càng nâng.

Đây được gọi là kích thước càng của dòng xe nâng pallet thấp tiêu chuẩn. 

Ngoài loại tiêu chuẩn đối với các model nâng tay thấp còn có những model khác để phù hợp với lại các loại pallet ngoại cỡ như dòng càng siêu dài với chiều dài càng lên tới 1.5m 1.8m 2m hoặc càng siêu ngắn chiều dài càng có 800mm.

3. Lựa chọn xe tay thấp theo khối lượng cần nâng

Sau khi đã lựa chọn loại càng nâng có độ rộng phù hợp, bạn cũng phải lưu ý về tải trọng cần làm việc. Về chiều nâng cao hay thấp đối với dòng thấp này model nào cũng 20cm.

3.1. Xe tay thấp 2.5 tấn

Xe nâng pallet 2,5 tấn được xem là loại xe được sử dụng nhiều nhất và cũng được xem là tải trọng phù hợp nhất với nhiều đơn vị.

3.2. Xe tay thấp 3 tấn

Xe nâng pallet 3 tấn cũng là lựa chọn của nhiều công ty. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng dư tải trọng để xe được bền nhất. Bạn có thể tham khảo dòng xe  3 tấn thấp của niuli, eoslift, staxx, mitsubishi, toyota, bishamon… là những thương hiệu được nhiều người lựa chọn.

3.3. Xe tay thấp 5 tấn

Loại này chỉ có một số ít đơn vị sử dụng. Xe được thiết kế đặc biệt hơn với cụm thủy lực to cùng với đó là hệ thống khung càng bánh xe chắc chắn đảm bảo nâng được 5 tấn hàng mà không bị cong vênh càng. Với model xe nâng tay 5 tấn đa phần là càng rộng 685mm rất ít đơn vị sử dụng loại càng 550mm.

3.4. Xe tay thấp càng dài

Với loại càng của dòng xe tiêu chuẩn chỉ dài 1200mm. Nhưng có những loại pallet kích thước rất lớn không thể sử dụng được. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đó các nhà sản xuất làm ra các loại nâng tay thấp càng dài hơn như loại 1.5m 1.8m thậm chí tới 2m. 

3.5. Xe với càng nâng tay thấp chữ x

Thoạt đầu bạn nhìn loại xe này khá giống loại nâng tay thấp thông thường, nhưng nâng tay thấp cắt kéo có thể nhấc hàng hóa tới 800mm. Khi Nhấc hàng lên cao thì xe sẽ không di chuyển được. Khi hoạt động 2 càng nâng sẽ đẩy hàng lên bạn sẽ nhìn thấy dạng cắt kéo hay chữ x của xe.

xe nâng tay càng chữ x

Nâng tay thấp càng chữ x với chiều cao tối đa là 800mm

3.6. Xe tay thấp có cân

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của một số khách hàng thì dòng xe nâng hàng bằng tay thấp có cân điện tử không chỉ nâng hạ và di chuyển pallet.

Xe còn được trang bị thêm cân để bạn có thể biết được khối lượng pallet đang nhấc là bao nhiêu. Độ sai số không đáng kể chỉ 0.01%.

3.7. Xe inox hoặc mạ kẽm

Đối với những môi trường làm việc đặc thù như đồ đông lạnh,hay môi trường ẩm ướt thì có loại xe chuyên dụng được chế tạo bằng inox hoặc mạ kẽm để sử dụng chống han gỉ hay bị ăn mòn.


Chúng tôi tự hào là 1 trong những sàn giao dịch xe nâng hàng lớn trực tuyến lớn nhất Việt Nam, tất cả các dòng sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc, đảm bảo chất lượng, cũng như giá thành luôn tốt nhất.

Thông tin liên hệ với chợ xe nâng

Điện thoại: 0912.39.8286 – Hotline/zalo: 0936 383 330

Email: choxenang.vn@gmail.com

Website: https://choxenang.vn/ Hoặc https://thietbivattuthanglong.com/

Facebook: https://www.facebook.com/choxenang.vn/
Địa chỉ Kho Hàng: Khu đô thị Thanh Hà – Hà Đông – Hà Nội

Showing 1–12 of 19 results

Thiết kế website bán hàng bởi Web Bách Thắng